Greccy żeglarze

Grecy byli znakomitymi żeglażami i posiadali liczną flotę morską
Dzięki temu mogli handlować z ludami żyjącymi nad brzegami Morza Śródziemnego oraz sprowadzać do kraju żywność.1 Statki handlowe przewoziły towary, które Grecy sprzedawali mieszkańcom krain położonym nad Morzem Śródziemnym.

2Okręty wojenne Greków były uzbrojone w taran wykonany z brązu. Służył on do przebijania kadłubów statków przeciwnika lub łamania wioseł.

3Towary, które sprzedawali greccy kupcy, to głównie wino, oliwki, malowana ceramika oraz wyroby z metalu, na przykład broń.

4Zboże było głównym towarem sprowadzanym przez greckich handlarzy.
POWRÓT