Demokratyczne Ateny
Hellada i jej mieszkańcy

Na południu Europy leży Grecja. Jest ona otoczone z trzech stron przez Morze Śródziemne.


W II tysiącleciu p.n.e* na terenach tych osiedliły się pierwsze osady greckie. Nazywali się Hellenami a swój kraj-Helladą. Warunki panujące w Grecji nie sprzyjały rozwojowi rolnictwa. Jedynie na niewielkich równinach i w górkskich dolinach można było uprawiać zborze, oliwki i winorośl
*p.n.e - skrót znaczący "przed naszą erą"

Ateny i ich sąsiedzi


Greckie polis


Wysokie łańcuchy górskie i otaczające Grecję morza utrudniały wrogom dostęp do tego kraju. Plemiona mieszkające w Grecji nie musaiły więc tworzyć jednego państwa.

W górskich dolinach zakładały

Wazy greckie są cennym źródłem historycznym.

Przedstawiono na nich ważne wydarzenia oraz sceny z życia codziennego

Czy wazy pochodzą tylko z Grecji??? ;D

Wielka Kolonizacja

Wraz z rozwojem miast-państw wzrastała liczba mieszkańców Hellady. Coraz trudniej było zapewnić im wszystkim odpowiednią ilość pożywienia,
w Grecji brakowało bowiem ziem uprawnych. Z tego powodu Grecy musieli szukać miejsc, w których mogliby się osiedlić. Zajmowane przez nich tereny nazywane są koloniami. Greckie kolonizacje były bardzo liczne. Dlatego zakładanie nowych osad przez przybyszów z Hellady określa się jako Wielką Kolonizację.Perykles (obrazek wyżej) żył w V(piątym) wieku p.n.e.

Był najwybitniejszym przywódcą demokratycznych Aten.

Obywatele cenili jego mądrość, uczciwość oraz wierność prawu asteńskiemu. Demokracja-sprawowanie władzy przez wszystkich obywateli. Określanie to pochodzi od greckich słów "demos" i "kratos" i oznacza "rządy ludu".


Strona Główna

Greccy żeglarze