Bogowie, mity i uczeni


Świat pełen bogów

Mieszkańcy Hellady, podobnie jak większość starożytnych ludów, wyznawali politeizm, czyli wiarę w wielu bogów.Sądzili,że we wszystkich rzekach, stumykach, lasach a nawet w drzewach miszkają najrorozmaitrze bóstwa. Od woli bogów zależały takie sprawy, jak pokój i wojna, zwycięstwo i porażka, zdrowie i choroba. Aby uzyskać ich przychylność, dawni Grecy skaładali ofiary z wina, miodu oraz zwerząt.

Bogowie mieszkali na szczycie Olimpu, najwyższejgóry Grecji

bogowie Olimpijscy

  1. ZEUS - Był najważniejszym bogiem starożytnych Greków. Jego główny atrybut to piorun
  2. HERA - Żona Zeusa, buła boginią niebios. Opiekowała się małżeństwami. Jej znak rozpoznawczy to owoc granatu.
  3. ATENA - Córka Zeusa, jako bogini mądrości sprawowała opiekę nad uczonymi, mówcami politykami. Jej atrybutami były tarcza i włucznia.
  4. APOLLO - Najpiękniejszy z bogów, sprawował opiekę nad sztuką. Jednym z jego atrybutów była lira.
  5. ARES - Był bogiem wojny i męstwa żołnierskiego. Nosił zbroję, tarczę i miecz.
  6. HERMES - To posłaniec bogów. Opiekował się kupcami i złodziejami. Jego symbolem była laska, którejdotknięcie godziło skłucone osoby.
  7. HEFAJSTOS - To bóg ognia i patron kowali. Atrybutem Hefajstosa były narzędzia kowalskie.
  8. AFRODYTA - Była najpiękniejszą z bogiń. Opiekowała się zakochanymi i zsyłała odwzajemną miłość.
  9. POSEJDON - Brat Zeusa, jako władca mórz był opiekunem żeglarzy i rybaków. Przedstawiano go z trójzębem w dłoni.
  10. HADES - Był władcą świata zmarłych, do którego po śmierci trafiały ludzkie dusze. Wejścia do pdziemnej krainy strzegł trójgłowy pies Cerber

Herosi

Mity greckie nie opowiedały tylko o bogach, lecz także o herosach. Określano w ten sposób półbogów, których jedno z rodziców było bogiem, a drógie - człowiekiem. Według wierzeń Greków herosi wyróżniali się urodą i nadludzką siłą, ale w przeciwieństwie do bogów byli śmiertelni. Za życia dokonywali bochaterskich czynów. Nie którzy z nich wstępowali na górę Olimp i stawali się nieśmiertelni. Mieszkańcy Grecji oddawali im tka samą cześć jak innym bóstwom.

Historia mitów

Mitologia jest zbiorem baśni o bogach i bohaterach. Każde państewko, każda wieś lub gmina podawały zupełnie inne wersje, które znów poeci przekształcali i zmieniali bardzo dowolnie. W ten sposób w ciągu wieków urosły niezmiernie obfity i różnorodny materiał.

Mity

powrót do menu